Grupul de lucru pentru abilitarea economică a femeilor și egalitatea de gen al Consiliului Economic la cea de-a doua întrunire

La data de 25 octombrie curent, s-a desfășurat cea de-a doua ședință a grupului de lucru ,,Abilitarea economică a femeilor și egalitatea de gen”, organizată de Consiliul Economic pe lângă Prim-ministrul RM, în comun cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și UN Women Moldova .

În cadrul ședinței au fost anunțate acțiunile realizate din foaia de parcurs pentru abilitarea economică a femeilor. La numai patru luni de la lansarea acestui document, deja sunt realizate 21 la sută din acțiuni, iar restul sunt în proces de implementare.

Elena Maevski, Coordonator de Proiecte ACEM, în cadrul ședinței a făcut o prezentare a sectorului de electronice, vocificând unele dificultăți cu care se confruntă.

Elena Maevski, susține că, ,,conform unui studiu recent efectuat de UN Women, tinerele din Moldova nu sunt deloc interesate de domenii STEM și TIC. În mare parte din stereotipul că aceste profesii sunt dominate de bărbați. Asta în timp ce există o lipsă acută de cadre în toate aceste domenii a mai menționat Elena Maevski. De exemplu numărul femeilor angajate în domeniile STEM și TIC este foarte mic, doar 31% din locurile de muncă din sector şi 19% din profesiile digitale. Prin urmare, creșterea gradului de conștientizare a publicului cu privire la imaginea femeilor în sectorul electronicelor este o necesitate, ca și un program de mentorat pentru fete și femei în această industrie, a mai subliniat Elena Maevski.”

Pentru mai multe detalii accesati link-ul:

https://consecon.gov.md/2022/10/25/foaia-de-parcurs-actualizata-pentru-a-depasi-cele-mai-presante-provocari-in-abilitarea-economica-a-femeilor/?fbclid=IwAR2RbEsc25TFe9uIOc_A1gtmfczNLN-Xrno5yk12qYokFbLF4gfiKxiEw6M